Osoba, która bierze udział w szkoleniu odbiera kartę zniżkową Centrum Kształcenia ZDZ  w Warszawie. Karta uprawnia do skorzystania ze zniżki na wybrane szkolenie. Wysokość zniżki (nie mniej niż 5%) jest związana z rodzajem szkolenia i podlega indywidualnym negocjacjom Karta ważna jest przez 12 miesięcy.