Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy na to samo szkolenie, druga osoba otrzymuje 5% zniżki.