Posiadamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt dydaktyczny niezbędny do prowadzenia zajęć.
W trakcie realizacji szkoleń wykorzystujemy m.in.:

  • tablice poglądowe oraz mierniki - przy organizacji szkoleń energetycznych;
  • laptopy z oprogramowaniem użytkowym - przy organizacji szkoleń z zakresu księgowości, kadr i płac;
  • fantomy przy organizacji zajęć z udzielania pierwszej pomocy.


W standardzie zapewniamy na zajęciach serwis kawowy, a na życzenie również pełen catering.