Zajęcia na kursach prowadzą osoby posiadające wieloletnią doświadczenie w pracy w branży elektroenergetycznej i energetycznej oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych.
W większości są to członkowie Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadający uprawnienia w zakresie: Dozoru i Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i/lub energetycznych.

mgr inż. Andrzej BELKA
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa .
Przewodniczący Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 działającej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych cieplnych Grupy 2 oraz gazowych Grupy 3.

mgr inż. Bernard MOLAK
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
Zastępca Przewodniczącego Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 działającej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupy 1.

mgr inż. Stanisław NAGNAJEWICZ
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
Członek Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 działającej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupy 1.

mgr inż. Marek RETMANIAK
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
Członek Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 działającej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupy 1.

mgr inż. Ireneusz DYJECIŃSKI
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny.
Członek Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 działającej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Grupy 2 oraz Grupy 3.

mgr inż. Stanisław GÓRSKI
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny,
Członek Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 105 działającej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Grupy 2 oraz Grupy 3.

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia UDT, TDT, WDT
Zajęcia na kursach prowadzą osoby posiadające doświadczenie w pracy w branży urządzeń dźwignicowych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych.
Nasi wykładowcy posiadają uprawnienia UDT i/lub WDT i/lub TDT adekwatne do zakresu prowadzonych szkoleń.

mgr inż. Zenon DUBIŃSKI
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń dźwignicowych.

Kursy z zakresu księgowości, kadr i płac
Zajęcia na kursach prowadzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy w działach księgowych, kadrowych i/lub płacowych oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych.

mgr Wanda BRONISZ
Absolwentka Uniwersytetu UMCS w Lublinie, Wydział Ekonomiczny.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu: rachunkowości i finansów.

mgr Karina RUCIŃSKA
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej , kierunek finanse i bankowość.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu: kadr i płac.

Kursy usługowe - Opiekun osób starszych
Zajęcia na kursach prowadzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych.

mgr Urszula BENZEL
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora, kierunek Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia .
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu: opiekun/ka osób starszych.

mgr Agnieszka PROSTKO
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży.
Doświadczony wykładowca na kursach z zakresu: opiekun/ka osób starszych.